Шри Атал Бихари Важпайн нэрэмжит Мэдээлэл Холбооны Технологийн Сургалтын төв

БНЭУ-ын Засгийн газраас Монгол улсын мэдээлэл холбооны  салбарт  буцалтгүй тусламж үзүүлэхээр тохиролцож уг ажлын хүрээнд ШУТИС-ийн Холбоо, Мэдээллийн Технологийн Сургуульд “Шри Атал Бихари Важпайн нэрэмжит Мэдээлэл Холбооны Технологийн Сургалтын төв” –ийг 2002 оны 10-р сард байгуулсан бөгөөд мэдээллийн технологийн олон улсын түвшинд зөвшөөрөгдсөн MICROSOFT, CISCO SYSTEM болон SUN MICROSYSTEMS компаниудын сертификатчлагдсан сургалт болон мэдээллийн технологийн бусад чиглэлийн сургалтыг явуулдаг.

Бидний тухай