•  Нүүр
  • Сургалт
  • Mobile ICT Lab
  • iOS сургалт
"Mobile ICT "cургалтын төв
 
БНСУ-ын Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Байгууллага КОЙКА-аас Монгол Улсад үзүүлэх буцалтгүй тусламжийн хүрээнд “Их дээд сургуулиудын хамтын ажиллагааны хөтөлбөр (University Partnership Program)”-ийг хөгжүүлж байгаа. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд БНСУ-ын Дангүг Их Сургуулиас ШУТИС-ийн МХТСургууль дээр  “Мobile ICT” сургалтын төвийг байгуулсан.
 

Тус төвийн үйл ажиллагааны зорилго нь мобайл ICT салбарын хөгжлийн төлөө Солонгос-Монголын хамтын ажиллагааны үндэс суурийг тавьж, сургалтын тоног төхөөрөмжөөр хангах, мобайл ICT  мэргэжлийн чадварлаг боловсон хүчинг бэлтгэх, их дээд сургууль-судалгааны байгууллагын чадамжийг бэхжүүлэхэд оршино.