СУРГАЛТЫН НЭР:  LINUX

ХУГАЦАА:  2019.09.09 - 10.07

ТӨЛБӨР:  200,000 ₮   (оюутан 150,000 ₮).

БАНКУлаанбаатар  

ДАНС:  26 09 04 61 88

БҮРТГЭЛ:  энд дар   

ХАЯГ:  ШУТИС, МХТС-ийн 301, 302 тоот

УТАС: 70169333, 99778078, 88090736

НЭХЭМЖЛЭХ:   энд дар 

ХӨТӨЛБӨР:      энд дар