СУРГАЛТЫН НЭР:   CCNA-1 Introduction to Networks

ХУГАЦАА:  2019.09.05 - 09.28

ТӨЛБӨР:  200,000 ₮   (оюутан 150,000 ₮)

БАНКУлаанбаатар  

ДАНС:  26 09 04 61 88

БҮРТГЭЛ:  энд дар   

ХАЯГ:  ШУТИС, МХТС-ийн 302 тоот

УТАС:  70169333,  96012460, 88090736

НЭХЭМЖЛЭХ:   энд дар 

ХӨТӨЛБӨР:      энд дар