Сургалт зохион байгуулах тухай 
 
Бүртгэлийн хугацаа:
2019 оны 05 сарын 16-н хүртэл.
ШУТИС, МХТС-ийн 303 тоот
 
Утас: 7016-9333, 9900-1939
 

Сургалтын төлбөр

 
БАНКУлаанбаатар  ДАНС:  26 09 04 61 88 
 
Сургалтын хуваарийг энд дарж татаж авна уу.

Мэдээлэл, холбооны технологийн салбарын шуудан холбооны удирдах ажилтны мэргэшүүлэх сургалтын хичээлийн сэдэв, хөтөлбөрийн агуулгын хүрээнд бэлтгэн зохион байгуулж байна. 

 

 1. ХХМТ-ийн салбар болон шуудангийн хөгжлийн бодлого, стратеги зорилтууд, хууль эрх зүйн орчин
 1. ХХМТ-ийн салбар болон шуудангийн  бодлого, зорилт, эрх зүйн орчин, стандартууд
 2. Шуудан холбооны зохицуулалт, чиг хандлага
 3. Бусад тээвэр, ложистикийн зохицуулалт эрх зүйн орчин
 4. Гаалийн хууль, эрх зүй
 5. Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын хууль бус эргэлттэй тэмцэх

 

 1. Ложистик үйлчилгээ, курьер, шуудангийн бизнес, хөгжлийн хандлага
 1. Цахим худалдаа, цахим бизнесийн хөгжил шуудангийн салбарт нөлөөлөх нь
 2. Логистикийн үндсэн асуудлууд, логистик менежмент, курьер, шуудан, хүргэлтийн бизнес
 3. МХТ-ийн хэрэглээ, Дата анализийг бизнест ашиглах нь
 4. Бусад

 

 1. Орчин үеийн МТ-ийн хөгжлийн чиг хандлага
 1. ХХМТ-ийн хөгжлийн чиг хандлага, Мэдээлэл холбооны үйлчилгээний технологиуд
 2. Энтерпрайз архитектур
 3. ERP систем
 4. Цахим бизнес түүний технологиуд
 5. Цахим төлбөрийн систем ба Цахим худалдаа
 6. Цахим засаглал, Шуудан холбооны технологийн үүрэг
 7. Шуудангийн аюулгүй байдал
 8. Бусад

 

 1. Шуудан холбооны хөгжлийн чиг хандлага, дижиталжуулалт
 1. Шуудан холбооны өнөөгийн байдал, өрсөлдөөний орчин
 2. Шуудан холбооны технологийн хөгжлийн чиг хандлага
 3. Шуудан холбооны сүлжээ, төлөвлөлт, оновчлол
 4. Шуудан холбооны үйлчилгээний инноваци, Шуудан холбооны дижитал шилжилт
 5. Дотоод ба гадаад шуудангийн үйлчилгээ, ажлын байр технологийн горим
 6. Шуудан үйлчилгээний хэрэглэгчийн зан төлөв
 7. Шуудангийн үйлчилгээний чанарын удирдлага
 8. Газарзүйн мэдээллийн систем (GIS)
 9. Бар код, QR кодод суурилсан автоматжуулалт, Шуудангийн хэрэглээний програмууд
 10. RFID технологид суурилсан автоматжуулалт, хөгжлийн төлөв
 11. Бусад

 

 1. Шуудан холбооын хөгжлийн тулгамдсан асуудлууд
 1. Тээвэр, логистикийн салбарт ашиглагдаж буй ОУ-ын стандарт, түүний хэрэглээг бий болгоход тулгамдаж буй асуудлууд
 2. Шуудан каргоны компаниудад тулгамдаж буй асуудлууд, шийдэл сэдвээр “coaching”  сургалт
 3.  Улс хоорондын шуудан болон ОУ-ын бизнесийн зарчим, ОУ-ын хуулиуд, худалдааны стандартууд, гэрээ хэлцэлийн тухай
 4. Шуудангийн үйлчилгээний өртөг, зардлын тухай
 5. Бусад
 1. Дадлага
 1. Монгол шуудан компанийн Төв шуудангийн үйл ажиллагаатай танилцах
 2. Монгол шуудан компанийн 51-р салбарын үйл ажиллагаатай танилцах