УРГАЛТЫН НЭР:   CCNA-3 Scaling Networks

ХУГАЦАА:  2018.09.04 - 10.09

ТӨЛБӨР:  200,000 ₮   (оюутан 150,000 ₮)

БАНКУлаанбаатар  

ДАНС:  261 118 45 13

БҮРТГЭЛ:  энд дар   

ХАЯГ:  ШУТИС, МХТС-ийн 307 тоот

УТАС:  70169333, 99034834, 88090736

НЭХЭМЖЛЭХ:   энд дар 

ХӨТӨЛБӨР:      энд дар